Billiard Club - Banská Bystrica (súkromná akcia)

06.01.2007 00:00