Rockové slávnosti - Priechod - futbalový štadión (s Kontinuum, Crayfish, Rockfor, Abstract, VZNCH, Ex VF)

22.08.2009 00:00